Psykologipalvelut Kupiainen Oy

Psykologipalvelut Kupiainen Oy  etunimi.sukunimi@gmail.com www.psykologipalvelutkupiainen.fi Puh. 050 40 22 487

Olen koulutukseltani työ- ja organisaatiopsykologi. Opinnot olen suorittanut Itä-Suomen yliopistossa ja työuran olen aloittanut vuonna 1996. Työkokemukseni muodostuu ammatillisesta kuntouttamisesta, työkyvyn arvioinneista, työyhteisötyöstä sekä noin vuoden verran ammatinvalintapsykologin työstä 2000-luvun taitteessa. Työyhteisöjen kehittämistyötä olen tehnyt työuran alusta lähtien. Lisäksi olen toiminut osa-aikaisena työterveyspsykologina v. 2007-2016.  Vuodesta 2017 lähtien olen toiminut päätoimisena yrittäjänä tehden työterveyshuoltoa, työyhteisöjen kehittämistyötä sekä työnohjausta. Tällä hetkellä teen yhteistyötä useiden Suomen Terveystalo Oy:n työterveyshuollon toimipisteiden kanssa Itä-Suomessa. Lisäksi yhteistyökumppanina toimii Savonlinnan Seudun Työterveys Ry.


Koulutus


Harri Kupiainen Psykologi, LP työnohjaaja, STOryTausta

Muu pätevöityminen